foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Zebrania dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 -   13 września 2022 - zebranie 
 -   22 listopada 2022 - zebranie
 -   26 stycznia 2023 - zebranie - podsumowanie I półrocza
 -   21 marca 2023- zebranie
 -   16 maja 2023- zebranie

Inne ważne informacje:

1. Dzień Edukacji Narodowej

- 14  października  2022 r. Święto Patrona Szkoły: Ślubowanie klas pierwszych

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie decyzji dyrektora szkoły:

         31 października 2022 - poniedziałek

          2 maja 2023 - wtorek

          4 maja 2023 - czwartek

          5 maja 2023 - piątek

         23, 24, 25 maja 2023- egzamin ósmoklasisty

          9 czerwca 2023 - piątek

    3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022

4. Ferie zimowe:  30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  6 kwietnia  2023 - 11 kwietnia 2023 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych:  23 czerwca 2023r.

7. Ferie letnie: 24 czerwca 2023 - 31 sierpnia 2023 r.

Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Wychowawstwo
Barna Grażyna religia  
Boryczko Dorota historia, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VII a
Cyganek Dorota język hiszpański
Czyż Katarzyna język polski  
Ćwiklińska Jolanta edukacja wczesnoszkolna III b
Dembińska- Broniarz Grażyna pedagog  
Dulska Katarzyna wychowanie fizyczne IV b
Faltyńska Edyta edukacja wczesnoszkolna  II b
Gajek Anna wychowawca świetlicy  
Gruchot Anna j. polski  V a
Hałasińska - Szczepańska Katarzyna
etyka
 
Hoffmann Joanna język angielski VIII a
Hoffmann Maciej wychowanie fizyczne  VI a
Jaskuła Joanna edukacja wczesnoszkolna I a, wychowawca świetlicy  
Kaczmarek Magdalena język polski  VI b
Kamińska Paulina język angielski  
Miller-Rembeza Magdalena geografia  
Król Małgorzata bibliotekarz  
Lachowicz Dorota edukacja wczesnoszkolna  Ic op
Lobert-Litvinov Sonia pedagog specjalny  
Łuczak Bogumiła edukacja wczesnoszkolna  I a
Maciejewska Renata edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  II a
Manikowska Hanna język polski  
Mazurek Joanna muzyka, wychowawca świetlicy  
Misch Jacek wychowanie fizyczne  
Nowak-Grad Anna język angielski V b
Pałasiewicz Jakub
religia
 
Raczkiewicz Barbara edukacja wczesnoszkolna
 I b
Sabiniewicz Jerzy informatyka  
Sadaj Śnieżana psycholog  
Skowrońska Dorota matematyka  
Strecker - Wysocka Izabella matematyka IV a
Szkudlarz Justyna edukacja wczesnoszkolna III a
Szwajca Adam fizyka  
Szyndler Jolanta przyroda, wychowawca świetlicy  
Wesołowska - Hak Małgorzata doradztwo zawodowe,   
Wolska  Lucyna religia  
Wołczyk Hanna biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie VII b
Zbierska Ewa plastyka, technika VIII b
Zalesińska Justyna wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa  
ks. Markowski Jan religia  
     

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp36.edu.pl. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,69%.

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 2014-01-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-08

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak modułu powiększania czcionki
 • brak trybu wysokokontrastowego
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • na stronie istnieją pułapki klawiaturowe,
 • brak mapy strony,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie i rozmiarze,
 • kontrast tekstu do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całość informacji ze strony w poziomie

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 61 8475820
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, dostępne zarówno od ulicy Słowackiego. Nie ma schodów, teren jest płaski, bez przeszkód. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Pojazdy z osobami niepełnosprawnymi mogą zaparkować we wjeździe od ulicy lub na wydzielonym miejscu obok budynku. Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły. Budynek  posiada 4 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody. W budynku szkoły nie ma windy. Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny. Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille'a , korzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka:

ZAPRASZAMY DO SALI NR 1

NA PARTERZE

nauczyciel bibliotekarz: mgr Małgorzata Król

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022:

•    poniedziałek 11:00 16:30
•    wtorek 8:00 – 14:00
•    środa 8:00 – 14:00
•    czwartek 8:00
14:00
•    piątek -8:00 
– 12:00

Biblioteka szkolna zaprasza dzieci, by wypożyczały książki do domu, korzystały
z księgozbioru podręcznego oraz pracowały przy komputerze.

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 36
w Poznaniu

Regulamin

(zatwierdzono w sierpniu 2018r.)
Plan pracy

(zatwierdzono w październiku 2021r.)
 
Opiekun:  Magdalena Kaczmarek


Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca: Nadia Szymandera 8b

zastępca: Matylda Remesz 7a

zastępca: Wiktoria Kasowska 3b

 

członkowie:
Tamara Olczak 3b
Nadia Sajna 4a
Nadia Filipiak 8b
Maja Lubońska 4a
Anastazja Walkowiak 3b
Gustaw Damrat 7a
Wiktoria Matuszewska 3b
Michał Garczarek 4a
Wojciech Sałata 7a
Oliwia Jessa 4a
Dorian Kończalik 6a

 

 

 

 

 

Stołówka szkolna zaprasza!

Śniadanie w godzinach 8.00 - 11.00

Bułka, herbata - 4 zł

Obiad w godzinach 12.00 - 13.15

Zupa, drugie danie, kompot - 14 zł

Herbata - 6 zł na miesiąc.

Znalezione obrazy dla zapytania grafika kucharka

facebook logoGrupa stołówki na Facebook'u facebook logo

 

 

Co warto wiedzieć o naszej szkole:

 • Certyfikat "Szkoła z klasą",
 • Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • Certyfikat MEN "Szkoła w ruchu",
 • Certyfikat  "Kreatywna szkoła",

Współpraca:

 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Patronat Politechniki Poznańskiej
 • On Board
 • Erasmus
 • Fundacja "Jeden świat"
 • Fundacja "Światełko w tunelu"

Nasza szkoła zapewnia:

 • dobrą bazę dydaktyczną,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • konkursy, 
 • bogatą ofertę zajęć rozwijających,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • dla dzieci młodszych przerwy oddzielne od klas starszych,
 • stołówka szkolna
 • monitoring budynku i boiska.

Nasze atuty:

 • dogodna lokalizacja – centrum Jeżyc,
 • bogate tradycje szkoły,
 • klimat szkoły przyjazny dzieciom,
 • bezpieczny pobyt ucznia,
 • sukcesy szkoły w różnych konkursach,
 • przestronne i  dobrze wyposażone sale,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • szeroka oferta zajęć w świetlicy szkolnej,
 • smaczne posiłki w stołówce szkolnej,
 • opieka pielęgniarki.

Dyrektor Szkoły:

Katarzyna Czyż

nauczany przedmiot: język polski

Wicedyrektor:

Bogumiła Łuczak

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

Wychowawcy klas I - III

KLASA I a - Bogumiła Łuczak  sala 20

KLASA I b -  Barbara Raczkiewicz sala 22

KLASA II a-  Renata Maciejewska sala 21

KLASA II b -  Edyta Faltyńska  sala 21

KLASA III a -   Justyna Szkudlarz sala 20

KLASA III b -  Jolanta Ćwiklińska sala 22

Wychowawcy klas IV - VIII

KLASA IV a - Izabela Streacker  sala 32

KLASA IV b - Katarzyna Dulska sala 30

KLASA V a - Anna Gruchot sala 42

KLASA V b  - Anna Nowak - Grad sala 40

KLASA VI a - Maciej Hoffmann - sala 41

KLASA VI b - Magdalena Kaczmarek sala 31

KLASA VII a - Dorota Boryczko sala 33

KLASA VII b - Hanna Wołczyk sala 8

KLASA VIII a - Joanna Hoffmann sala 35

KLASA VIII b - Ewa Zbierska sala 43

 

Z  okazji Świąt Wielkanocnych
Drogim Uczniom i ich Rodzinom
serdeczne życzenia:
zdrowia, radości, pomyślności, pogody ducha,

smacznego jajka oraz miłych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole

składają
Dyrekcja szkoły, Grono pedagogiczne oraz Pracownicy


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.