foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Uwaga Rodzice i Uczniowie!


W związku z awarią pompy CO uniemożliwiającą  zapewnienie w budynku szkolnym warunków zgodnych z przepisami BHP odwołuję zajęcia lekcyjne we  wtorek 5  stycznia 2016 r. Dla uczniów wymagających  opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy. Posiłki w stołówce będą wydane w normalnych godzinach pracy stołówki: śniadania od 9.30 do 10.35, obiady od 12.00-13.20. Wyjazdy na basen bez zmian, zbiórka dzieci w holu szkoły.
                                                                   Katarzyna Czyż- dyrektor szkoły


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.