foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

22 kwietnia w SP 71 odbyło się pierwsze spotkanie Dziecięcej Rady Jeżyc. Naszą szkołę będą w niej reprezentować: Amelia Niegolewska 6b, Oliwia Jarzębska 6a, Jadzia Martinek 5b, Amelia Jarzyna 4b oraz Piotr Wytykowski z 4a. Rada - drogą głosowania - przyjęła swoją nazwę: Rada Młodzieżowych Jeżyków. W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie reprezentacji szkół: pani Aleksandra Sołtysiak Łuczak (SP 23, Przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce), pani Magdalena Kaczmarek (SP 36), pani Dorota Frąckowiak (Gim 60) oraz pani dyrektor Beata Smolarkiewicz (SP 71). Spotkanie prowadziła Edyta Czernecka, inicjatorka Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego w SP 71 i koordynatorka działań związanych z powołaniem Dziecięcej Rady Jeżyc. Młodzi samorządowcy podzielili się na komisje i żywo dyskutowali nad tym, co zmienić i poprawić w naszej dzielnicy. O postępie prac będziemy na bieżąco informować.


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.