foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Uczniowie od początku stycznia myśleli o tym dniu. Wiedzą na kogo mogą liczyć, gdy rodzice są zajęci. 

Dzieci z klas drugich przygotowały życzenia w programie Paint. Starsi uczniowie napisali życzenia w programie Word.

Dzieci najstarsze zaprosiły dziadków na spotkanie.

 

   Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. 

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

- dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

- monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,

- zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. 

 Więcej na stronie www.malymistrz.pl gdzie można śledzić postępy dzieci w testach sprawnościowych.

 Klasy uczestniczące w programie to klasa Ia, IIa i IIIa


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.