foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

ZAJĘCIA ZE STARSZAKAMI

W naszej szkole od kilku lat prowadzone są zajęcia dla okolicznych przedszkoli, których celem jest wprowadzenie dzieci w świat edukacji szkolnej, wspólna zabawa i zajęcia, warsztaty tematyczne. Staramy się podczas tych spotkań niwelować dziecięce obawy  i pozwalamy na radosne przestąpienie progu szkoły.

27 marca grupa IV „Wesołe Słoneczka” z Przedszkola nr 96 „Jarzębinka”, uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych. Podczas spotkania klasa 2b zaprezentowała inscenizację, której tematem były pory roku i nazwy miesięcy.  Uczniowie pięknie przebrani wystąpili przed Starszakami. Następnym etapem zajęć była pogadanka i praca w grupach. Tematem pracy były cztery pory roku, każda grupa przedstawiała inną porę roku po wcześniejszym losowaniu. Podczas wykonywania zadań dzieci szkolne opiekowały się młodszymi kolegami. Następnie nastąpiła prezentacja prac. Zajęcia zakończyły się wręczeniem upominków. Przedszkolaki otrzymały baloniki z imiennymi podpisami uczniów oraz naklejki z logo szkoły. Natomiast uczniowie otrzymali kalendarze własnoręcznie wykonane przez dzieci z przedszkola. Podczas zajęć wrażeń było mnóstwo. Radość, zainteresowanie i pilna praca dzieci podczas spotkania potwierdziły słuszność podejmowania współpracy szkoły z przedszkolami.

wychowawczyni klasy 2b

Renata Maciejewska


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.