foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Do 7 czerwca obowiązuje nauczanie zdalne.

Jednocześnie szkoła uruchamia konsultacje dla uczniów oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z klas 1-3, których rodzice z przyczyn zawodowych nie mogą zapewnić opieki w godzinach pracy.

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów zdrowych odbywać się będą wg harmonogramu udostępnionego rodzicom poprzez dziennik.

 

 


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.