foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Szanowni Państwo,

decyzją MEN do 26 czerwca br. przedłużone zostało kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowiono działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiono również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

Obecnie w szkole jest sprawowana opieka nad uczniami klas 1-3, których rodzice zadeklarują taką potrzebę i wypełnią opublikowane wcześniej dokumenty rekomendowane przez organ prowadzący.

Utrzymujemy także do końca roku szkolnego konsultacje dla uczniów wg opublikowanego harmonogramu. Nauczyciele przez 4 dni realizują nauczanie zdalne, a 1 dzień w tygodniu są do dyspozycji uczniów w szkole. Pracuje także biblioteka szkolna wg harmonogramu podanego za pośrednictwem dziennika. Pedagog i psycholog szkolny realizują swoje zadania.

Udział ucznia w konsultacjach wymaga wypełnienia ankiety i podpisania oświadczenia przez rodziców.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Z poważaniem
Katarzyna Czyż

Załącznik - Nowelizacja_Rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

Załącznik - Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN.pdf


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.