foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Plan krótkich spotkań z wychowawcą i odbioru świadectw  

w dniu 26 czerwca 2020 

Do czwartku 25 czerwca prosimy o oddawanie wypożyczonego sprzętu komputerowego do sekretariatu, podręczników do biblioteki oraz kluczyków do szafek wychowawcom klas. 

Świadectwa ukończenia szkoły 

8:00 – 8:20        Klasa 8a – Hanna Wołczyk 

8:30-8:50           Klasa 8b – Magdalena Kaczmarek 

UWAGA 

Biorąc pod uwagę zmieniające się sugestie MEN-u odbiór świadectw w klasach 1-7 rekomendujemy przesunąć na inny termin, sugerujemy 1 września 2020 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.  

Jednak dla chętnych istnieje możliwość odbioru dokumentu w ściśle określonych godzinach ze względu na obostrzenia sanitarne. Wręczenie dokumentu odbędzie się w grupach klasowych na wewnętrznym boisku szkolnym z zachowaniem bezpiecznej odległości. Nie ma możliwości odbioru świadectwa tego dnia poza wyznaczonymi godzinami. Uczniowie przejdą przez hol budynku w maseczkach po zdezynfekowaniu dłoni. Rodziców uczniów klas młodszych prosimy o oczekiwanie na dzieci na dziedzińcu szkolnym przed wejściem do budynku z  zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

Świadectwa klas 1-7 

 9:00-9:10             Klasa 1a      -    Marta Rybarska 

 9:20-9:30             Klasa 1b      -    Barbara Raczkiewicz 

 9:40-9:50             Klasa 2a      -    Beata Kulawiak 

10:00-10:10          Klasa 2b     -    Renata Maciejewska 

10:20–10:30         Klasa 3a      -     Jolanta Ćwiklińska 

10:40- 10:50         Klasa 3b      -    Justyna Szkudlarz 

11:00-11:10          Klasa 4a      -     Dorota Boryczko 

11:20-11:30          Klasa 5a      -    Hanna Mausz-Sawala 

11:40-11:50          Klasa 5b     -     Ewa Zbierska 

12:00-12:10          Klasa 5c      -    Sylwia Śmigielska 

12:20-12:30           Klasa 6a     -     Dorota Cyganek 

12:40-12:50          Klasa 6b      -    Katarzyna Dulska 

13:00-13:10          Klasa 7a      -    Anna Gruchot 

13:20-13:30          Klasa 7b       -   Anna Nowak - Grad 


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.