foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie Poznania. Organizowany jest przez świetlicę w  Szkole Podstawowej nr 66 w Poznaniu. Celem konkursu jest przedstawienie pracy plastycznej zainspirowanej kosmosem, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, wymiana doświadczeń oraz prezentacja działań artystycznych dzieci. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca. Nasi uczniowie wykonali bardzo interesujące prace. Życzymy sukcesów.


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.