foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

W tym tygodniu wracamy z zajęciami wychowania fizycznego na salę gimnastyczną po kilkumiesięcznym remoncie. Uczniowie i rodzice bardzo cierpliwie wyczekiwali zakończenia remontu i oto jest! Na sali zostało założone nowe oświetlenie z automatycznym sterowaniem natężenia światła, odmalowano wnętrze sali i wyremontowano podłogę. W korytarzu i szatniach położona została nowa wykładzina. Zostały wymienione drzwi we wszystkich pomieszczeniach, położono płytki ścienne na korytarzu i nowe kafelki w toaletach. Szatnie lśnią czystością, a nowe ławeczki i wieszaki zapraszają do korzystania. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa system przeciwpożarowy (autonomiczne czujki dymu, hydranty, oświetlenie awaryjne). Każdy centymetr kwadratowy sali gimnastycznej mówi do użytkowników: "Dbaj o mnie, a będę Ci służyć długo i będziemy przyjaciółmi".

Warto dodać, że nasza sala gimnastyczna ma ponad 100 lat i jest jedną z ciekawszych pod względem architektonicznym budowli tego rodzaju w mieście Poznaniu. Nie przypomina nowoczesnych hal sportowych, ale ma swój niepowtarzalny klimat i piękno budowli z początku XX wieku. Każdy szczegół remontu był uzgadniany z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a projekt budowlany został opracowany w oparciu o program konserwatorski.

Dyrekcja szkoły dziękuje uczniom i nauczycielom za wyrozumiałość i cierpliwość okazaną podczas prac remontowych.

Katarzyna Czyż


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.