foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Osiedla Jeżyce zorganizowała w szkole konsultacje z młodzieżą na temat planowanych zmian w organizacji ruchu na Jeżycach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów klasowych z klas 1-7, nauczyciele, rodzice oraz radni Rady Osiedla Jeżyce p. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak (przewodnicząca ROJ) i Cezary Brudka (wiceprzewodniczący zarządu ROJ). Zaprosili oni na spotkanie projektanta, który opracowuje dla Rady Osiedla koncepcję organizacji ruchu w centrum Jeżyc. Uczniowie mieli szansę wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa w czasie swej drogi do szkoły. Młodzież bardzo aktywnie pracowała w grupach nanosząc na plansze  pomysły dotyczące ruchu w okolicach naszej szkoły. Na koniec każda z grup zaprezentowała pozostałym swoją koncepcję, a dyrektor szkoły wręczyła radnym list zredagowany w imieniu społeczności szkolnej, w którym domaga się stworzenia lepszych i bezpieczniejszych warunków komunikacyjnych w obrębie ulicy Słowackiego na odcinku pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wawrzyniaka.

Katarzyna Czyż

Obejrzyj zdjęcia


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.