foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Od listopada do grudnia 2017 r. w szkole prowadzone były zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym i równościowym. Zajęcia dodatkowe prowadzone były metodą dramy przez Olgę Stobiecką-Rozmiarek, twórczynię pracowni "Imaginarium", wraz ze współpracownikami. Objęto działaniami klasy 3a, 4a oraz 5b. Zajęcia zostały nazwane "Zrozumieć drugiego człowieka" i miały na celu uwrażliwienie uczniów na odczucia koleżanek i kolegów,  nauczenie empatii i zapobieganie zachowaniom godzącym w poczucie wartości. drugiego człowieka. Żeby   zrozumieć innych, trzeba najpierw poznać samego siebie, zbudować poczucie własnej wartości. Wtedy łatwiej nam przyjąć to, że ktoś wygląda inaczej, nie jest tak samo sprawny jak inni, ma odmienne zainteresowania, wyznaje inny system wartości.  Okazało się, że dzieci chcą słyszeć "dobre", budujące i wzmacniające słowa, a odrzucają te, które poniżają i ranią, a często używane są nieświadomie. Dlatego tez na zakończenie projektu odbyła się ogólnoszkolna akcja pod nazwą "Słowa mają moc", podczas której uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły pisali do siebie listy z miłymi, wzmacniającymi słowami. Na każdym piętrze szkoły pojawiło się "drzewo mocy", na którym każdy mógł napisać coś budującego. Projekt będzie kontynuowany w roku 2018. Na początek objęta nim zostanie klasa 7a.

Prowadzenie zajęć zostało sfinansowane przez Radę Osiedla Jeżyce.

Katarzyna Czyż

 


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.