foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 na terenie naszej szkoły działało „Kółko eksperymentalno-przyrodnicze”, adresowane do uczniów klas trzecich. Celem kółka było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych oraz rozbudzanie pasji poznawczych. Dzieci poznawały wiadomości z zakresu biologii, chemii i fizyki, wykonywały proste doświadczenia, formułowały hipotezy, określały wyniki doświadczeń i wnioski. Uczniowie dzielili się swoją wiedzą przyrodniczą, wymieniali  doświadczenia, a przy tym dobrze się bawili.

Ciekawą formą zajęć była wycieczka do Palmiarni Poznańskiej oraz udział w Nocy Biologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opiekun „Kółka przyrodniczo-eksperymentalnego”

                                              Justyna Szkudlarz

 

  


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.