foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

8 lutego 2018r. w nasze szkole, w odnowionej sali gimnastycznej odbył się XIV Turniej sportowy „Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo” dla dzieci z przedszkoli na Jeżycach. Celem turnieju było pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, wskazywanie dzieciom potencjalnie niebezpiecznych miejsc i sytuacji oraz wdrażanie do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Dzieci wzięły udział w rozmaitych konkurencjach sportowych, przygotowały pouczające plakaty oraz zaprezentowały krótkie występy artystyczne do piosenek związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja, która na koniec wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 71 -„Pod Topolą”, drugie - Przedszkole nr 86- „Tęczowy Świat”, a trzecie Przedszkole „Galileo”. Gratulujemy! 

Po emocjach związanych z pokazami i konkursami w rytm piosenki „Z Pyrkiem bezpieczniej” dzieci owacyjnie powitały sierżanta Pyrka. Laureaci konkursów uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi i pucharami, a każde dziecko otrzymało medal. Na koniec wszyscy obejrzeli „Pyrkową galerię” na temat zasad bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim zaproszonym gościom, szczególnie za współpracę i pomoc Radzie Osiedla Jeżyce, która ufundowała nagrody rzeczowe dla przedszkoli oraz policjantom z Komisariatu Policji na Jeżycach. Dziękujemy dyrekcji przedszkoli oraz nauczycielkom za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie dzieci do udziału w imprezie. Dziękujemy również rodzicom ucznia naszej szkoły za udział w przygotowaniu „Pyrkowej galerii”. 

Justyna Szkudlarz


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.