foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Rada Młodzieżowych Jeżyków 7 lutego uczestniczyła  w sesji Rady Osiedla Jeżyce, która odbyła się w Domu Tramwajarza. Młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się obradom. Zastępca przewodniczącego RMJ, Piotr Wytykowski, wręczył Pani Przewodniczącej Rady Osiedla rekomendacje, które zostały wypracowane na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży SP 36, SP 23, SP 71 i Gim 60. Dotyczyły one zmian, które chcą wprowadzić młodzi samorządowcy w naszej dzielnicy. 


Copyright © 2018 SP nr 36 Rights Reserved.