Z wielką radością Rada Rodziców ogłasza dwa jajeczne konkursy. Szczegółowe regulaminy konkursów są dostępne w portierni, na stronie szkoły (zakładka Rada Rodziców) oraz u wychowawców klas. Oba konkursy trwają do 20 marca, a wyniki ogłoszone zostaną tuż przed Wielkanocą. Oczywiście czekają NAGRODY ! :) Życzymy wspaniałej zabawy i dużo uśmiechu na ostatnie dni zimy.

Konkurs I „ KONKURS Z JAJEM”
Konkurs dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły, który polega na szacowaniu, czyli trochę matematyki, trochę logiki, ale najwięcej dobrej zabawy. W portierni znajduje się słoik o pojemności 1,2 litra, a w nim drobno potłuczone skorupki jajek kurzych. Pytanie brzmi: skorupki z ilu jajek znajdują się w słoiku?
Prawidłowa odpowiedź znajduje się w pilnie strzeżonej, zalakowanej kopercie, która zostanie otwarta w dniu zakończenia konkursu. Każdy uczeń i każdy pracownik szkoły może zagłosować tylko raz na specjalnie przygotowanych do tego karteczkach. Karteczki te wrzucane będą do puszki. Słoik ze skorupkami będzie krążył po klasach, tak, by każdy mógł się mu uważnie przyjrzeć z bliska. Nagrodzone zostaną osoby, które w swej odpowiedzi będą najbliżej prawdy.


Konkurs II „KONKURS DLA  JAJ”
Konkurs drugi ma być rywalizacją pomiędzy klasami, jak też rywalizacją indywidualną. Otóż chodzi o to, by zebrać jak największą ilość wydmuszek. Każda klasa do przygotowanego przez siebie pojemnika (najlepiej kartonu, a może kilku kartonów, kto wie?) będzie gromadzić przyniesione przez uczniów i wychowawcę wydmuszki po jajkach. Wychowawcy klas proszeni są o  zapisywanie, kto i ile wydmuszek przyniósł. Nagrodzona zostanie najbardziej jajeczna klasa, ale też pojedyncze osoby, które wykażą się największym zaangażowaniem. Konkurs ten ma także wymiar ekologiczny, gdyż po jego zakończeniu skorupki jajek wywiezione zostaną na ogródki działkowe ROD „POKÓJ” w Luboniu przy ul. Świerczewskiej i staną się naturalnym wapniowym nawozem ku radości tych, którzy nie stosują chemii przy uprawach.

W konkursie "Z jajem" jako pierwsze zagłosowały Pani Dyrektor i Pani Woźna. Brawa dla odważnych! Bierzmy z nich przykład!