W dniu dzisiejszym dzieci ze świetlicy uczestniczyły w konkursie wiedzy  o Powstaniu Wielkopolskim.  Konkurs został przygotowany przez p. Danutę Żurkiewicz z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania we współpracy z Radą Osiedla  Jeżyce. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część praktyczna polegała na przyporządkowaniu właściwych podpisów pod ilustracjami przedstawiającymi wydarzenia z walk powstańczych, pytanie o datę wybuchu  powstania  i ułożenie w odpowiedniej kolejności przemówienia Mistrza Paderewskiego i wygłoszenie go . W części praktycznej dzieci wzięły udział w inscenizacji zdobywania Fortu Grollman. 

Edyta Faltyńska