foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

W szkole od ubiegłego roku odbywają się zajęcia psychoedukacyjne mające na celu podnoszenie szeroko rozumianych kompetencji społecznych, edukację przeciwko dyskryminacji. W zeszłym roku szkolnym udział w nich brali uczniowie obecnej klasy 6a, w tym roku uczniowie klasy  4a.

W czasie trwania zajęć uczymy się czym jest odwaga cywilna, odpowiedzialność. Zdobywamy wiedzę jak właściwie reagować na przemoc, dyskryminację. Kształtujemy postawę zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka i jego odrębności. Poznajemy świat takich wartości jak ofiarność, współpraca, solidaryzm społeczny, altruizm. Rozwijamy  umiejętność krytycznego myślenia, wnioskowania, kształtujemy postawę otwartości wobec świata i innych ludzi.

Psycholog szkolny

Agnieszka Bordzoł

Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.