foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

W czwartek 14 marca klasa 3a wybrała się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bobrzańskiej. Wizyta w jednostce została podzielona na dwie części. W pierwszej części spotkania  uczniowie przebywali w garażu, gdzie zostali zapoznani przez druha Dominika z wyposażeniem wozu strażackiego i strojem strażaka. Dzieci miały również okazję usiąść  w wozie strażackim, w którym włączono sygnały świetlne i dźwiękowe. Była to  dla nich wielka frajda. Druga część spotkania odbywała się w sali edukacyjnej. Druh Wojtek wspólnie z dziećmi omawiał niebezpieczeństwa związane z pożarem i wskazywał sposoby działań profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom. Ciekawym elementem spotkania było zaprezentowanie „sztucznego pożaru” w odizolowanym pomieszczeniu wraz z efektami cieplnymi i zadymieniem. Wtedy odbyły się ćwiczenia praktyczne -  przeprowadzono prawidłową ewakuację z pomieszczenia. Na zakończenie każdy  uczestnik wycieczki otrzymał dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie  ochrony przeciwpożarowej.

Barbara Raczkiewicz

Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.