foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Spis treści

W bieżącym roku szkolnym szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Działało u nas Uczniowskie Laboratorium Informatyczne.

W jego ramach uczniowie zrealizowali projekt "Drzewa w naszym Rejonie". Na wykonanie projektu składał się etap planowania prac, przewidywanie końcowego efektu, wyznaczenie kolejnych zadań i terminów zakończenia poszczególnych etapów. Końcowym efektem miała być prezentacja społeczności uczniowskiej zrealizowanego projektu. 

Mapka Google: Drzewa w naszym rejonie kliknij tutaj

Obejmował on zapoznanie się z rejonem naszej szkoły.

Wykonali prezentację o patronach ulic.

Uczniowie dowiedzieli się do kogo należą drzewa od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz od ul. Bukowskiej do Dąbrowskiego.

Poszukali informacji dotyczących tworzenia dokumentacji dendrologicznej, w tym szczególnie o zasadach mierzenia obwodów drzew na wysokości 130 cm od podłoża.

W ramach projektu odwiedzili Ogród Dendrologiczny, w którym zdobyli lub utrwalili wiedzę o rozpoznawaniu gatunków drzew. Zebrali i wysuszyli liście, wykonali karty informacyjne oraz uzupełnili karty zielnika wysuszonymi okazami.

Korzystając ze stworzonych kart dokumentacyjnych notowali wyniki dokonywanych pomiarów drzew wykonując także fotografię okazów. Zamieścili drzewa na mapie Google, uzupełniając informacje o gatunku, pomiarze oraz zakodowaną numerem ULI autorze pomiaru. Dodatkowo zamieszczali wykonane fotografie okazów.

Przygotowali stoisko prezentujące wydruk wykonanej w ramach projektu mapki Google, zielnika oraz tablicę dokumentującą prace w ramach ULI. W pracowni komputerowej dostępna była interaktywna mapka na ekranie.

Można było również wziąć udział w nauce programowania z wykorzystaniem gry Scottie Go!

Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.