Zakończenie projektu

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNYM POZNANIAKIEM,

który realizowany był przez: Przedszkole nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu  we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu przy wsparciu Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu, klasy ratowniczo-pożarniczej oraz klasy policyjnej.

16 maja klasa 1b z wychowawcą wzięła udział w uroczystości kończącej projekt. W tym dniu wybrane grupy przedszkolne i klasy szkolne brały udział w olimpiadzie w formie konkursów i zabaw. Odbyło się też podsumowanie i podanie wyników konkursu plastycznego, który swoją tematyką objął zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na poziomie naszej klasy wyłoniono następujących laureatów: I miejsce Nicolas Kamza, II miejsce Julia Nowak, III miejsce Kacper Kowalczyk. Uczniowie ci otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy. Poza tym imienne wyróżnienia otrzymali: Barbara Antczak, Weronika Budzińska, Tadeusz Chrapkiewicz, Damian Furmaniak i Nikodem Wętły. Klasa otrzymała też książeczki tematyczne, plecak z apteczką do udzielania pierwszej pomocy, gry, lego, broszury informacyjne „Wiem jak ratować życie”.

Serdecznie dziękujemy ORGANIZATOROM za umożliwienie klasie Ib udziału w tak ważnym projekcie. Obiecujemy, że zdobytą wiedzę będziemy zastosowywać w praktyce i dzielić się nią z innymi.

Renata Maciejewska