foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

„Wiosna w poezji dziecięcej”, to konkurs zorganizowany dla społeczności szkolnej. Zachęcone przez wychowawców świetlicy dzieci, zaprezentowały wiersze o tematyce wiosennej. Spośród uczestników jury wyłoniło następujących laureatów:

I  miejsce Barbara Antczak z klasy 1 B

II miejsce Mikołaj Sznober z klasy 2 A

III miejsce Adrian Janeczko z klasy 3 A

Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni wyróżnieniem za zaangażowanie, dobre przygotowanie i pokonanie tremy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 Wychowawcy świetlicy

7 marca 2019 r.  w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu przy ulicy Prądzyńskiego 53 odbył się  V MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU WIEDZY O POZNANIU pod honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Poznania, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. W konkursie wzięło udział 39 uczniów z 12 szkół, w tym troje uczniów naszej szkoły: Gustaw Damrat, Julia Oltmann i Wojciech Sałata z klasy 3a. Zadania konkursowe wymagały od uczestników wiedzy z  historii miasta, o jego zabytkach, pomnikach, terenach zielonych, rzekach i jeziorach, a także znajomości legend o Poznaniu i gwary poznańskiej. Zakres wiadomości był dość obszerny. Z tym większą przyjemnością informujemy, że Gucio i Julia prawidłowo odpowiedzieli na większą część pytań i otrzymali w konkursie wyróżnienie. Gratulujemy!

Barbara Raczkiewicz

W dniu 7 marca uczniowie klasy 2a z Panią Lucyną Wolską i dwiema mamami uczniów wybrali się na wycieczkę do Manufaktury Cukierków przy ulicy Wrocławskiej w Poznaniu. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w warsztatach robienia lizaków pt. "Słodkie czary-mary". Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. Każdy z uśmiechem i własnoręcznie wykonanym, kolorowym lizakiem w ręku wrócił do szkoły.

  

20 marca 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne z cyklu „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych”  dla klas I,  prowadzone we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Tematem spotkania było powitanie wiosny w oparciu o opowiadanie  „Poszukiwanie wiosny”. Zajęcia rozpoczęły się od gimnastyki ust i języka. Następnie dzieci poprzez rozpoznawanie wyrazów związanych z wiosną i naśladowanie dźwięków towarzyszącym porządkom w domu kształtowały percepcję słuchową. W ćwiczeniach artykulacyjnych grupowały wyrazy do odpowiednich zbiorów oraz zwracały uwagę na prawidłową realizację głosek 3 szeregów (szumiące, syczące i ciszące).  Na zakończenie zajęć dzieci wyciszyły się  podczas ćwiczeń oddechowych przy muzyce relaksacyjnej.

                Edyta Faltyńska, Marzanna Frączek

W czwartek 14 marca klasa 3a wybrała się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bobrzańskiej. Wizyta w jednostce została podzielona na dwie części. W pierwszej części spotkania  uczniowie przebywali w garażu, gdzie zostali zapoznani przez druha Dominika z wyposażeniem wozu strażackiego i strojem strażaka. Dzieci miały również okazję usiąść  w wozie strażackim, w którym włączono sygnały świetlne i dźwiękowe. Była to  dla nich wielka frajda. Druga część spotkania odbywała się w sali edukacyjnej. Druh Wojtek wspólnie z dziećmi omawiał niebezpieczeństwa związane z pożarem i wskazywał sposoby działań profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom. Ciekawym elementem spotkania było zaprezentowanie „sztucznego pożaru” w odizolowanym pomieszczeniu wraz z efektami cieplnymi i zadymieniem. Wtedy odbyły się ćwiczenia praktyczne -  przeprowadzono prawidłową ewakuację z pomieszczenia. Na zakończenie każdy  uczestnik wycieczki otrzymał dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie  ochrony przeciwpożarowej.

Barbara Raczkiewicz

Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.