foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

20 marca 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne z cyklu „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych”  dla klas I,  prowadzone we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Tematem spotkania było powitanie wiosny w oparciu o opowiadanie  „Poszukiwanie wiosny”. Zajęcia rozpoczęły się od gimnastyki ust i języka. Następnie dzieci poprzez rozpoznawanie wyrazów związanych z wiosną i naśladowanie dźwięków towarzyszącym porządkom w domu kształtowały percepcję słuchową. W ćwiczeniach artykulacyjnych grupowały wyrazy do odpowiednich zbiorów oraz zwracały uwagę na prawidłową realizację głosek 3 szeregów (szumiące, syczące i ciszące).  Na zakończenie zajęć dzieci wyciszyły się  podczas ćwiczeń oddechowych przy muzyce relaksacyjnej.

                Edyta Faltyńska, Marzanna Frączek

W czwartek 14 marca klasa 3a wybrała się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bobrzańskiej. Wizyta w jednostce została podzielona na dwie części. W pierwszej części spotkania  uczniowie przebywali w garażu, gdzie zostali zapoznani przez druha Dominika z wyposażeniem wozu strażackiego i strojem strażaka. Dzieci miały również okazję usiąść  w wozie strażackim, w którym włączono sygnały świetlne i dźwiękowe. Była to  dla nich wielka frajda. Druga część spotkania odbywała się w sali edukacyjnej. Druh Wojtek wspólnie z dziećmi omawiał niebezpieczeństwa związane z pożarem i wskazywał sposoby działań profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom. Ciekawym elementem spotkania było zaprezentowanie „sztucznego pożaru” w odizolowanym pomieszczeniu wraz z efektami cieplnymi i zadymieniem. Wtedy odbyły się ćwiczenia praktyczne -  przeprowadzono prawidłową ewakuację z pomieszczenia. Na zakończenie każdy  uczestnik wycieczki otrzymał dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie  ochrony przeciwpożarowej.

Barbara Raczkiewicz

12 marca 2019 r. po raz kolejny spotkaliśmy się w przedszkolu „Pod Topolą, aby wziąć udział w projekcie o bezpieczeństwie. Tym razem obejrzeliśmy film „Obcy niebezpieczny”. Następnie wyjaśnialiśmy co oznaczają zdania:  "Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomymi", "Nie przyjmuj prezentów od nieznajomych", "Nie dawaj klucza obcym", "Nie rozmawiaj przez Internet z nieznajomymi", "Nie otwieraj drzwi nieznajomemu". Następnie wzięliśmy udział w praktycznych ćwiczeniach prowadzonych przez policjanta. Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem piosenki. W szkole podsumowaliśmy wiadomości ze spotkania, wypełniając karty pracy. Dzięki spotkaniu i realizacji kolejnych zagadnień projektu zdobyliśmy podstawowe umiejętności zachowań asertywnych wobec obcych, utrwaliliśmy zasady, których należy przestrzegać pozostając samemu w domu, zrozumieliśmy znaczenia wyrazu „obcy”. 

                                                                      klasa 1b

wychowawca Renata Maciejewska

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Po trzeciej lekcji grupa uczniów udała się do Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dla części z nich przeżyciem była już sama podróż na ul. Rubież.

Uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w zajęciach na wystawie czerwonej. Zajęcia były podzielone na 3 moduły:

  • Zajęcia chemiczne, podczas których wykonywano różne doświadczenia.
  • Zajęcia w Experymentarium oraz pobyt w ciemni, gdzie zaobserwowano szereg zjawisk fizycznych.
  • Zajęcia na magicznej ścianie.

Wszystkie wyzwalały ogromne emocje.

fot. Julia Pięta z 7b

8 marca klasa 3a wybrała się na wycieczkę do Palmiarni. Uczniowie z dużym zainteresowaniem  zwiedzali z panią przewodnik kolejne pawilony pełne różnorodnych roślin występujących w różnych strefach klimatycznych.  Na trasie zwiedzania, poza roślinami, dzieci mogły zobaczyć : żółwie, papugi, węże i jaszczurki, a także kilkadziesiąt okazów ryb małych i dużych, w tym małe rekiny i piranie. Mnogość gatunków egzotycznych roślin skumulowanych na niewielkim terenie i ciekawostki opowiadane przez panią przewodnik sprawiły, że  uczniowie wrócili do szkoły pełni wrażeń, zachwyceni bogactwem świata roślin i zwierząt, który mogły odczuwać wieloma zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, a nawet smaku.

Barbara Raczkiewicz


Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.