foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 61 8475820
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56 60-521 Poznań

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz Wielkość pliku
Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

 

Aneks nr 1

 

Aneks nr 2

 750 KB

 

254 KB

 

207 KB

Plan pracy szkoły
Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 36 na rok szkolny 2017/2018  450 KB
Kalendarium Imprez i konkursów Kalendarium imprez i konkursów szkolnych SP 36 w roku szkolnym 2017/2018  218 KB
Regulamin Oceniania

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

zobacz też: Przedmiotowy System Oceniania

 

326 KB

Program wychowawczo- profilaktyczny  Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego    323 KB
Programy nauczania  Szkolny zestaw programów nauczania w SP 36 na rok szkolny 2017/2018    238 KB
Zestaw podręczników  Szkolny zestaw podręczników w SP 36 na rok szkolny 2017/2018    532 KB
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

 

259 KB

 

422 KB

Koncepcja Pracy  Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  

 

287KB

Procedura zwalniania ucznia z lekcji w-f

Procedura zwalniania ucznia z lekcji wychowania fizycznego w  Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

398KB

 

240KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu.
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

586KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego 484KB
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego 475KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję posiadająca narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego 431KB
Postępowanie w sytuacjach trudnych
Postępowanie w sytuacjach trudnych 287KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego   287KB
Podstawy prawne Podstawy prawne procedur stosowanych w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego 356KB
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

dfsd

 12.1MB

Facebook


Copyright © 2019 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.