foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Słowo  czytane wzbogaca słownictwo, uczy wyrażania myśli oraz  werbalizowania własnych uczuć i potrzeb, dlatego też wychowawcy świetlicy zachęcili rodziców do włączenia się w „Akcję czytania książek”. Przez cały semestr rodzice czytali dzieciom między innymi Kubusia Puchatka, Małego Księcia a nawet własną, autorską bajkę.

 


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.