foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

WITAJ W NASZEJ SZKOLE  SZEŚCIOLATKU!

Co warto wiedzieć o  naszej ofercie edukacyjnej dla najmłodszych uczniów?

Zapewniamy najmłodszym uczniom bezpieczny pobyt w szkole.

Posiadamy:

 • odrębny wewnętrzny dziedziniec- dzieci spędzają przerwy oddzielnie od klas starszych;
 • plac zabaw  i sala zabaw dla najmłodszych- otrzymane w ramach programu Radosna Szkoła;
 • przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;
 • w salach dla klas pierwszych kąciki zabaw i szafki na podręczniki;
 • wyremontowane boisko oraz toalety dostosowane do najmłodszych uczniów;
 • nowoczesną pracownię komputerową; dużą salę gimnastyczną oraz  salę do gimnastyki korekcyjnej;
 • bibliotekę z czytelnią oraz Multimedialne Centrum Informacji;
 • monitoring budynku i boiska.  

Zapewniamy:   

 • doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 • zróżnicowane i atrakcyjne metody pracy z dzieckiem;
 • zindywidualizowaną pracę z dzieckiem sześcioletnim;
 • zajęcia komputerowe już od pierwszej klasy w pracowni informatycznej;
 • przerwy  oddzielne dla klas młodszych na wewnętrznym dziedzińcu;
 • troskliwą opiekę nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły;
 • opiekę świetlicową od godz. 6.30 do 17.00;
 • odrębną świetlicę dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich;
 • opiekę medyczną pielęgniarki;
 • odpłatnie smaczne śniadania i obiady w stołówce szkolnej.

Oferujemy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 • koła naukowe: informatyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne;
 • koła artystyczne: plastyczne,  taneczne;
 • koła sportowe;
 • nauka pływania  dla klas drugich i trzecich;
 • chór szkolny „Majorki”


Organizujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
 • zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne;
 • zajęcia logopedyczne.


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.