foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach

23-27 lipca (I turnus)

oraz 6-10 sierpnia 2018 r. (II turnus)

w szkole są zorganizowane półkolonie dla uczniów szkoły  dofinansowane przez Radę Osiedla Jeżyce. Koszt od uczestnika na jeden turnus 50 zł.

Są   jeszcze wolne miejsca.

Zapisy wraz z wpłatą osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w sekretariacie szkoły.


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.