foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz Wielkość pliku
Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego


Uchwała nr 4/2022 wprowadzenia zmian w statucie

501 KB

 

114 KB

Plan pracy szkoły
Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 36 na rok szkolny 2023/2024 [PDF]  
61 KB
Kalendarium Imprez i konkursów Kalendarium imprez i konkursów szkolnych SP 36 w roku szkolnym 2023/2024 [PDF]  
49 KB
Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania

   
Program wychowawczo-profilaktyczny Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  
580 KB
Programy nauczania Szkolny zestaw programów nauczania w SP 36 na rok szkolny 2022/2023
215 KB
Zestawy podręczników

podreczniki_kl_1_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_2_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_3_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_4_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_5_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_6_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_7_2023-2024.pdf

podreczniki_kl_8_2023-2024.pdf

 

 
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

 

259 KB

 

 

422 KB

Koncepcja Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

 287 KB

Procedura zwalniania ucznia z lekcji w-f

Procedura zwalniania ucznia z lekcji wychowania fizycznego w  Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

398 KB

 

240 KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu.
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

586 KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
484 KB
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
475 KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję posiadająca narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
431 KB
Postępowanie w sytuacjach trudnych
Postępowanie w sytuacjach trudnych
287 KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  
287 KB
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin szkolnych wycieczek obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
326 KB
Regulamin wyjść Regulamin wyjść z uczniami poza teren szkoły obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 36

115 KB

Podstawy prawne Podstawy prawne procedur stosowanych w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
356 KB
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin

 

Załączniki

dfsd

 108 KB

 
6900 KB

 


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.