foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 61 847 58 20
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz Wielkość pliku
Statut Szkoły Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

 750 KB

Plan pracy szkoły
Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 36 na rok szkolny 2021/2022  
593 KB
Kalendarium Imprez i konkursów Kalendarium imprez i konkursów szkolnych SP 36 w roku szkolnym 2021/2022  
197 KB
Regulamin Oceniania

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

zobacz też: Przedmiotowy System Oceniania

 

326 KB

Program wychowawczo-profilaktyczny Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  
580 KB
Programy nauczania Szkolny zestaw programów nauczania w SP 36 na rok szkolny 2021/2022
203 KB
Zestaw podręczników

Podreczniki_1_2021-2022.pdf

Podreczniki_2_2021-2022.pdf

Podreczniki_3_2021-2022.pdf

Podreczniki_4_2021-2022.pdf

Podreczniki_5_2021-2022.pdf

Podreczniki_6_2021-2022.pdf

Podreczniki_7_2021-2022.pdf

Podreczniki_8_2021-2022.pdf

 

 
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

 

259 KB

 

422 KB

Koncepcja Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  

 
287 KB

Procedura zwalniania ucznia z lekcji w-f

Procedura zwalniania ucznia z lekcji wychowania fizycznego w  Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

398 KB

 

240 KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu.
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego

586 KB

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją i przestępczością Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
484 KB
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego w Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
475 KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję posiadająca narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
431 KB
Postępowanie w sytuacjach trudnych
Postępowanie w sytuacjach trudnych
287 KB
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk
Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk  w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego  
287 KB
Podstawy prawne Podstawy prawne procedur stosowanych w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu im. mjr. Henryka Sucharskiego
356 KB
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Regulamin

 

Załączniki

dfsd

 
108 KB

 
6900 KB


Copyright © 2021 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.