foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczaniu uczniów. Prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem organu prowadzącego, czyli Miasta Poznania, oraz ewentualne skorzystanie z oferty rekomendowanej przez organ prowadzący. Możliwe jest również skorzystanie z innych ofert, z którymi rodzice zostali zapoznani podczas zebrania w dniu 10 września.

Pismo_WO.pdf

Ubezpeczenie Oferta interRisk.pdf


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.