foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Wczoraj w siedzibie Laboratorium Innowacji Edukacyjnych EduLab przy ul. Zwierzynieckiej 20 po raz kolejny spotkała się na obrady grupa pracujących w tytułowym projekcie.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele instytucji i środowisk zainteresowanych ulepszeniem działań edukacyjnych na Jeżycach, a wśród nich:

Politechnika Poznańska Wydział Zarządzania, Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju miasta i Współpracy Międzynarodowej, Laboratorium Szkoły Przyszłości, Szkoły Podstawowe nr 23,36 i 71, ich Rady Rodziców, Rada Osiedla Jeżyce,

Prace koncentrowały się nad modelem sieciowym dla szkół jeżyckich, SEJ.

Innym aspektem była prezentacja projektów zaproponowanych przez szkoły, przybliżonych przez Lokomotywy. 

Osobnym punktem były prezentacje inspiracji ze spotkania międzynarodowego w Albergarii, pracującej w projekcie europejskim.

Podjęto decyzje dotyczące kalendarza prototypowania, w których będą uczestniczyć także przedstawiciele uczniów.

 Dorota Skowrońska


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.