foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

    Szanowni Rodzice! 

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020 trwa od 4 marca do 20 marca 2019 roku.
Poniżej szczegółowe informacje, terminy  i dokumenty:

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/

Szczegółowych informacji na temat zapisów dzieci do klas pierwszych w naszej szkole udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 7.00-15.00, tel : 618475820. Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach

23-27 lipca (I turnus)

oraz 6-10 sierpnia 2018 r. (II turnus)

w szkole są zorganizowane półkolonie dla uczniów szkoły  dofinansowane przez Radę Osiedla Jeżyce. Koszt od uczestnika na jeden turnus 50 zł.

Są   jeszcze wolne miejsca.

Zapisy wraz z wpłatą osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w sekretariacie szkoły.

Poczet sztandarowy i hymn szkoły, słowa Pani Dyrektor, wręczenie nagród najlepszym uczniom i dumni rodzice, występy najmłodszych i tych nieco starszych, chwile wzruszeń podczas pożegnań oraz radość z rozpoczynających się wakacji... Słowem: zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Wróćcie na moment do przeżyć związanych ze szkolnym festynem...

Pomoże Wam w tym film przygotowany przez Wytyk Family:)

Zachęcamy do obejrzenia!

 

Możesz zapoznać się także z opisem projektu  "Rodzina :) i wszystko jasne" przekazanym organizatorowi konkursu na projekt edukacyjny promujący wartość rodziny.

Otwórz w nowych oknach dokumenty:

- z prezentacją zrealizowanego projektu

- z wynikami badań

- ze sprawozdaniem z realizacji projektu

- z opisem podprojektów


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.