foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Wycho- wawstwo
Boryczko Dorota historia, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VIII a
Cyganek Dorota język angielski, język hiszpański IV b
Czyż Katarzyna język polski  
Ćwiklińska Jolanta edukacja wczesnoszkolna I b
Dulska Katarzyna wychowanie fizyczne V b
Faltyńska Edyta edukacja wczesnoszkolna  III b
Gajek Anna wychowawca świetlicy  
Gruchot Anna j. polski  VI a
Hałasińska - Szczepańska Katarzyna
etyka
 
Hoffmann Joanna język angielski IV a
Hoffmann Maciej wychowanie fizyczne  VII a
Ikierska Renata
pedagog, doradztwo zawodowe  
Jaskuła Joanna edukacja wczesnoszkolna I c i IIa  I c
Kaczmarek Magdalena język polski  VII b
Kopiecka Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie  
Król Małgorzata bibliotekarz   
Miller-Rembeza Magdalena geografia  
Lachowicz Magdalena wychowawca świetlicy
 
Lachowicz Dorota edukacja wczesnoszkolna  IIc op
Lobert-Litvinov Sonia pedagog specjalny  
Łuczak Bogumiła edukacja wczesnoszkolna  II a
Maciejewska Renata edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  III a
Manikowska Hanna język polski  
Mazurek Joanna muzyka, wychowawca świetlicy  
Misch Jacek wychowanie fizyczne, informatyka  VIc
Nowak-Grad Anna język angielski VI b
Nowakowska Aleksandra matematyka, fizyka, chemia, informatyka  
Pałasiewicz Jakub  religia  
Raczkiewicz Barbara edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 II b
Rogodzińska Katarzyna psycholog  
Rogozińska Katarzyna plastyka  
Skowrońska Dorota matematyka  
Strecker - Wysocka Izabella matematyka, informatyka V a
Szkudlarz Justyna przyroda, edukacja wczesnoszkolna I a
Szwajca Adam fizyka  
Szyndler Jolanta wychowawca świetlicy  
Wrembel Magdalena nauczyciel współorganizujący kształcenie
 
Wolska  Lucyna religia  
Wołczyk Hanna biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie VIII b
Zalesińska Justyna wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa  
Zbierska Ewa wychowawca świetlicy  

 

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 - II półrocze

  

l.p. Nazwisko i imię Termin
1.   Czyż Katarzyna Wtorki 13:30-14:30
2.   Łuczak Bogumiła Środy  13:25-14:25 
3.   Boryczko Dorota Czwartki 14:15-15:15
4.   Cyganek Dorota Piątki 13:10-14:10
5.   Ćwiklińska Jolanta Środy 11:20-12:20
6.   Dulska Katarzyna Piątki 7:45-8:45
7.   Faltyńska Edyta Środy 10:30-11:30
8.   Gajek Anna Poniedziałki  11:30-12:30
9.   Gruchot Anna Poniedziałki 12:30-13:30
10.   Hałasińska – Szczepańska Katarzyna Poniedziałki 15:05-15:35 co 2 tyg.
11.   Hoffmann Joanna Poniedziałki 7:45-8:45
12.   Hoffmann Maciej  Środy 10:30-11:30
13.   Ikierska Renata Wtorki 15:00-16:00
14.   Jaskuła Joanna Środy 13:10-14:10
15.   Kopiecka Anna Wtorki 7:25-7:55 Piątki  11.55-12.25
16.   Kaczmarek Magdalena Poniedziałki 6:55-7:55
17.   Król Małgorzata Wtorki 14:15-15:15
18.   Lachowicz Dorota Czwartki 12:25-13.25
19.   Lachowicz Magdalena Poniedziałki 10:00-11:00
20.   Lobert – Litvinov Sonia Wtorki 9:00-10:00
21.   Maciejewska Renata Poniedziałki 11:25-12:25
22.   Manikowska Hanna Piątki 12:10-13:10
23.   Mazurek Joanna Piątki 14:10-15:10
24.   Miller- Rembeza Magdalena Wtorki 13:10-14:10
25.   Misch Jacek Wtorki 13:10-14:10
26.   Nowak – Grad Anna Środa 12:15-13:15
27.   Pałasiewicz Jakub Czwartki 18:40-19:40- 1 raz w miesiącu
28.   Raczkiewicz Barbara Poniedziałki 8:50-9:50
29.   Raszyńska Karolina Poniedziałki 15:00-16:00
30.   Rogodzińska Katarzyna Czwartki 16:00-16:30
31.   Rogozińska Katarzyna Poniedziałki 13:25-14:25
32.   Skowrońska Dorota Poniedziałki 7:45-8:45
33.   Strecker - Wysocka Izabella Piątki 7:00-8:00
34.   Szkudlarz Justyna  Środy 11:20-12:20
35.   Szwajca Adam Wtorki 12:25-12:55
36.   Szyndler Jolanta Czwartki 13:25-14:25
37.   Wolska Lucyna Czwartki 13:10-14:10
38.   Wołczyk Hanna Piatki 7:45-8:45
39.   Wrembel Magdalena Czwartki 14:15-15:15
40.   Zalesińska Justyna Czwartki 9:40-10:10
41.   Zbierska Ewa Czwartki 9:30-10:30

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp36.edu.pl. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,69%.

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 2014-01-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-08

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak modułu powiększania czcionki
 • brak trybu wysokokontrastowego
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • na stronie istnieją pułapki klawiaturowe,
 • brak mapy strony,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie i rozmiarze,
 • kontrast tekstu do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całość informacji ze strony w poziomie

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 61 8475820
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, dostępne zarówno od ulicy Słowackiego. Nie ma schodów, teren jest płaski, bez przeszkód. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Pojazdy z osobami niepełnosprawnymi mogą zaparkować we wjeździe od ulicy lub na wydzielonym miejscu obok budynku. Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły. Budynek  posiada 4 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody. W budynku szkoły nie ma windy. Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny. Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille'a , korzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka:

ZAPRASZAMY DO SALI NR 1

NA PARTERZE

nauczyciel bibliotekarz: mgr Małgorzata Król

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022:

•    poniedziałek 11:00 16:30
•    wtorek 8:00 – 14:00
•    środa 8:00 – 14:00
•    czwartek 8:00
14:00
•    piątek -8:00 
– 12:00

Biblioteka szkolna zaprasza dzieci, by wypożyczały książki do domu, korzystały
z księgozbioru podręcznego oraz pracowały przy komputerze.

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 36
w Poznaniu

Regulamin

(zatwierdzono w sierpniu 2018r.)
Plan pracy

(zatwierdzono w październiku 2021r.)
 
Opiekun:  Magdalena Kaczmarek


Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2023/2024:

przewodniczący: Wojciech Sałata 8a

zastępca: Matylda Remesz 8a

zastępca: Basia Wojciechowska 7b

 

członkowie:
Kuba Sliwowski 5b
Nadia Sajna 5a
Basia Antczak 6b
Anita Kulczyńska 5b
Noemi Sroczyńska 3a
Anastazja Walkowiak 4b
Daniil Zolotov 6a
Maria Raczak 3a
Vadym Yerema 8b

 

 

 

 

 

Stołówka szkolna zaprasza!

Śniadanie w godzinach 8.00 - 11.00

Bułka, herbata - 5 zł

Obiad w godzinach 12.00 - 13.15

Zupa, drugie danie, kompot - 15 zł

Herbata - 7 zł na miesiąc.

Znalezione obrazy dla zapytania grafika kucharka

facebook logoGrupa stołówki na Facebook'u facebook logo

 

 

Co warto wiedzieć o naszej szkole:

 • Certyfikat "Szkoła z klasą",
 • Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • Certyfikat MEN "Szkoła w ruchu",
 • Certyfikat  "Kreatywna szkoła",

Współpraca:

 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Patronat Politechniki Poznańskiej
 • On Board
 • Erasmus
 • Fundacja "Jeden świat"
 • Fundacja "Światełko w tunelu"

Nasza szkoła zapewnia:

 • dobrą bazę dydaktyczną,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • konkursy, 
 • bogatą ofertę zajęć rozwijających,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • dla dzieci młodszych przerwy oddzielne od klas starszych,
 • stołówka szkolna
 • monitoring budynku i boiska.

Nasze atuty:

 • dogodna lokalizacja – centrum Jeżyc,
 • bogate tradycje szkoły,
 • klimat szkoły przyjazny dzieciom,
 • bezpieczny pobyt ucznia,
 • sukcesy szkoły w różnych konkursach,
 • przestronne i  dobrze wyposażone sale,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • szeroka oferta zajęć w świetlicy szkolnej,
 • smaczne posiłki w stołówce szkolnej,
 • opieka pielęgniarki.

Dyrektor Szkoły:

Katarzyna Czyż

nauczany przedmiot: język polski

Wicedyrektor:

Bogumiła Łuczak

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

Wychowawcy klas I - III

KLASA I a - Bogumiła Łuczak  sala 20

KLASA I b -  Barbara Raczkiewicz sala 22

KLASA II a-  Renata Maciejewska sala 21

KLASA II b -  Edyta Faltyńska  sala 21

KLASA III a -   Justyna Szkudlarz sala 20

KLASA III b -  Jolanta Ćwiklińska sala 22

Wychowawcy klas IV - VIII

KLASA IV a - Izabela Streacker  sala 32

KLASA IV b - Katarzyna Dulska sala 30

KLASA V a - Anna Gruchot sala 42

KLASA V b  - Anna Nowak - Grad sala 40

KLASA VI a - Maciej Hoffmann - sala 41

KLASA VI b - Magdalena Kaczmarek sala 31

KLASA VII a - Dorota Boryczko sala 33

KLASA VII b - Hanna Wołczyk sala 8

KLASA VIII a - Joanna Hoffmann sala 35

KLASA VIII b - Ewa Zbierska sala 43

 

Z  okazji Świąt Wielkanocnych
Drogim Uczniom i ich Rodzinom
serdeczne życzenia:
zdrowia, radości, pomyślności, pogody ducha,

smacznego jajka oraz miłych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole

składają
Dyrekcja szkoły, Grono pedagogiczne oraz Pracownicy

W dniach 3-5 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczą w rekolekcjach. Są to dni wolne od zajęć lekcyjnych Rekolekcje odbywają się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Szamarzewskiego.

Czytaj więcej: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.