foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 61 847 58 20
sp36poznan@wp.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp36.edu.pl. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 90,42%.

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 2014-01-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-08

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak modułu powiększania czcionki
 • brak trybu wysokokontrastowego
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • na stronie istnieją pułapki klawiaturowe,
 • brak mapy strony,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie i rozmiarze,
 • nie ma rozwiązania powodującego dostępność CAPTCHA,
 • kontrast tekstu do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całość informacji ze strony w poziomie

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61 8475820
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

PROCEDURA INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, dostępne zarówno od ulicy Słowackiego. Nie ma schodów, teren jest płaski, bez przeszkód. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Pojazdy z osobami niepełnosprawnymi mogą zaparkować we wjeździe od ulicy lub na wydzielonym miejscu obok budynku. Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły. Budynek  posiada 4 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody. W budynku szkoły nie ma windy. Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny. Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille'a , korzystania z tłumacza języka migowego.

Zebrania dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 -14 września 2021 - zebranie - forma hybrydowa
-26 października 2021 - zebranie - forma zdalna
-7 grudnia 2021 - zebranie - forma zdalna
-8 lutego 2022 - zebranie, - forma zdalna
-22 marca 2022- zebranie - forma zdalna
-17 maja 2021- zebranie - forma zdalna

Inne ważne informacje:

1. Dzień Edukacji Narodowej

- 14  października  2021 r. Święto Patrona Szkoły: Ślubowanie klas pierwszych

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie decyzji dyrektora szkoły:

     12 listopada 2021 - piątek

     7 stycznia 2021- piątek

     2 maja 2021 - poniedziałek

     24, 25, 26 maja - egzamin ósmoklasisty

     27 maja - piątek

     17 czerwca - piątek

3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

4. Ferie zimowe:  17 stycznia 2022 r. - 30 stycznia 2022

5. Wiosenna przerwa świąteczna:  14 kwietnia  2022 - 19 kwietnia 2022 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych:  24 czerwca 2022r.

7. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Wychowawstwo
Barna Grażyna religia  
Bordzoł Agnieszka
psycholog  
Boryczko Dorota historia, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VI a
Cyganek Dorota język angielski, język hiszpański, informatyka VIII a
Czyż Katarzyna język polski  
Ćwiklińska Jolanta edukacja wczesnoszkolna II b
Dembińska- Broniarz Grażyna pedagog  
Dulska Katarzyna wychowanie fizyczne VIII b
Faltyńska Edyta edukacja wczesnoszkolna  III b
Gajek Anna wychowawca świetlicy  
Gruchot Anna j. polski  IV a
Hałasińska - Szczepańska Katarzyna
etyka
 
Hoffmann Joanna język angielski VII a
Hoffmann Maciej wychowanie fizyczne  a
Jaskuła Joanna wychowawca świetlicy  
Kaczmarek Magdalena język polski  V b
Kaczmarek Wojciech religia  
Kobyliński Michał geografia, wychowawca świetlicy  
Król Małgorzata bibliotekarz  
Lachowicz Dorota wychowawca świetlicy  
Łuczak Bogumiła edukacja wczesnoszkolna  III a
Maciejewska Renata edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  I a
Mazurek Joanna muzyka, wychowawca świetlicy  
Nowak-Grad Anna język angielski IV b
Pałasiewicz Jakub
religia
 
Rosińska Aleksandra
fizyka
 
Skowrońska Dorota matematyka, informatyka  
Strecker Izabella matematyka, informatyka  
Szkudlarz Justyna edukacja wczesnoszkolna II a
Szyndler Jolanta przyroda, edukacja wczesnoszkolna  
Wesołowska - Hak Małgorzata doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa  
Wolska  Lucyna religia  
Wołczyk Hanna biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Zbierska Ewa plastyka, technika VII b
Zalesińska Justyna wiedza o społeczeństwie  

 

Biblioteka:

ZAPRASZAMY DO SALI NR 1

NA PARTERZE

nauczyciel bibliotekarz: mgr Małgorzata Król

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022:

•    poniedziałek 11:00 16:30
•    wtorek 8:00 – 14:00
•    środa 8:00 – 14:00
•    czwartek 8:00
14:00
•    piątek -8:00 
– 12:00

Biblioteka szkolna zaprasza dzieci, by wypożyczały książki do domu, korzystały
z księgozbioru podręcznego oraz pracowały przy komputerze.

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 36
w Poznaniu

Regulamin

(zatwierdzono w sierpniu 2018r.)
Plan pracy

(zatwierdzono we wrześniu 2020r.)
 
Opiekun:  Magdalena Kaczmarek


Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2020/2021:

przewodnicząca: Nadia Szymandera 6b

zastępca: Matylda Remesz 5a

zastępca: Igor Sobota 8b

zastępca: Mateusz Łączka 6a

członkowie: Paulina Teszner 7b

Viktoria Ostojska 7b

 Mentorka: Amelia Jarzyna 8b

Stołówka szkolna zaprasza!

Śniadanie w godzinach 8.00 - 11.00

Bułka, herbata - 3 zł

Obiad w godzinach 12.00 - 13.15

Zupa, drugie danie, kompot - 9 zł

Herbata - 5 zł na miesiąc.

Znalezione obrazy dla zapytania grafika kucharka

facebook logoGrupa stołówki na Facebook'u facebook logo

Co warto wiedzieć o naszej szkole:

 • Certyfikat "Szkoła z klasą",
 • Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • Certyfikat MEN "Szkoła w ruchu",
 • Certyfikat  "Kreatywna szkoła",

Współpraca:

 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Patronat Politechniki Poznańskiej
 • On Board
 • Erasmus
 • Fundacja "Jeden świat"
 • Fundacja "Światełko w tunelu"

Nasza szkoła zapewnia:

 • dobrą bazę dydaktyczną,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • konkursy, 
 • bogatą ofertę zajęć rozwijających,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • dla dzieci młodszych przerwy oddzielne od klas starszych,
 • stołówka szkolna
 • monitoring budynku i boiska.

Nasze atuty:

 • dogodna lokalizacja – centrum Jeżyc,
 • bogate tradycje szkoły,
 • klimat szkoły przyjazny dzieciom,
 • bezpieczny pobyt ucznia,
 • sukcesy szkoły w różnych konkursach,
 • przestronne i  dobrze wyposażone sale,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • szeroka oferta zajęć w świetlicy szkolnej,
 • smaczne posiłki w stołówce szkolnej,
 • opieka pielęgniarki.

Dyrektor Szkoły:

Katarzyna Czyż

nauczany przedmiot: język polski

Wicedyrektor:

Bogumiła Łuczak

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 


Copyright © 2021 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.