foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

W dniu dzisiejszym do naszej świetlicy zawitali goście ze słonecznej Hiszpanii.  Pili i Carlos wolontariusze współpracujący ze  Stowarzyszeniem „Jeden Świat” będą nam przybliżać kulturę, język i sztukę hiszpańską w każdy wtorek i czwartek.

Na dzisiejszych zajęciach przedstawili siebie i swój język ojczysty w formie prezentacji multimedialnej.  Dzieci po obejrzeniu prezentacji przedstawiły się i powiedziały kilka słów osobie, żeby wolontariusze mogli ich poznać, bo przecież spotkania z nimi będą trwały do końca roku szkolnego. Nasi goście to prawdziwie artystyczne dusze. Pili maluje, a Carlos jest zawodowym muzykiem. Czas wykonywania portretów gości Carlos uprzyjemnił grając na gitarze flamenco. Dużo radości dała dzieciakom nauka piosenki z nowo poznanymi słowami. Z niecierpliwością czekamy na następne zajęcia.

Joanna Pasternak - Jurkiewicz

31 stycznia 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne z cyklu „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych”  dla klas I,  prowadzone we współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Tematem spotkania były: „ Sporty zimowe.”

Uczniowie  kształtowali  percepcję słuchową poprzez rozpoznawanie dźwięków z otoczenia i  wskazywanie ich źródła- „ Co słyszę ?”  W ćwiczeniach artykulacyjnych usprawniali pracę języka i ust- „ Pani Zima.”  Ćwiczenie oddechowe miały na celu utrwalenie właściwego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej- „ Skoki narciarskie.”  Dzieci były aktywne i chętnie uczestniczyły w zabawach. 

Edyta Faltyńska

W dniu dzisiejszym dzieci ze świetlicy uczestniczyły w konkursie wiedzy  o Powstaniu Wielkopolskim.  Konkurs został przygotowany przez p. Danutę Żurkiewicz z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania we współpracy z Radą Osiedla  Jeżyce. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część praktyczna polegała na przyporządkowaniu właściwych podpisów pod ilustracjami przedstawiającymi wydarzenia z walk powstańczych, pytanie o datę wybuchu  powstania  i ułożenie w odpowiedniej kolejności przemówienia Mistrza Paderewskiego i wygłoszenie go . W części praktycznej dzieci wzięły udział w inscenizacji zdobywania Fortu Grollman. 

Edyta Faltyńska

Uczniowie z klasy Ia w grudniu uczestniczyli w kolejnych zajęciach warsztatowych z cyklu "Profilaktyka niepowodzeń szkolnych" prowadzonych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Celem spotkania było m.in. zapoznanie ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia, dalsza integracja grupy, rozwijanie koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Wszystkie zabawy i ćwiczenia były dla uczniów ciekawe i atrakcyjne. Podczas wykonywania wspólnych ćwiczeń panowała miła i przyjazna  atmosfera, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

Marzanna Frączek, logopeda z PPP

Jesteśmy pełni wrażeń, właśnie zakończył się kiermasz. Prace były pomysłowe, ładnie wykonane, inne niż w zeszłym roku. Przy sprzedaży pomagały Śnieżynki: Kalina Siegień, Milena Płotka, Basia Wojciechowska z klasy 2b oraz Julia Oltmann z klasy 3a. Odwiedzający kiermasz nie zawiedli. Chętnie kupowali ozdoby wykonane w świetlicy szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą świąteczną akcję. Dziękujemy także za udział w warsztatach „Pomocna Dłoń”.

Pragniemy także wyrazić serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, która wsparła kiermasz poprzez przekazanie środków finansowych na zakup artykułów artystycznych. Niedługo pochwalimy się zakupionymi z zebranych pieniędzy grami. Świetliczaki wskażą nam, które są najlepsze.


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.